Sunday, June 12, 2011

Verslag Presentatie Ziekenhuis en CPAP 28-5-2011

Verslag van presentatie ziekenhuis en CPAP

Op 28-5-2011 heeft SAAC een info morgen gehouden onderwerp CPAP en ziekenhuis

Na een korte uitleg over wat sleep apneu is en een korte verslag van de activiteiten van SAAC over de periode van 2009 tot en met april 2011, volgde de presentatie Ziekenhuis en CPAP.

Doel van deze presentatie CPAP en ziekenhuis is om CPAP gebruikers te wijzen wat hun rechten en verantwoordelijkheden zijn als zij opgenomen worden in het ziekenhuis. SAAC heeft aan de algemene ziekenhuizen (St. Elisabeth Hospitaal, Taamskliniek en Adventziekenhuis) een vragenlijst gestuurd om te weten wat hun beleid is voor patiënten met slaap apneu en vooral patiënten die CPAP gebruiken als therapie.

CPAP, BIPAP zijn de meest gebruikte behandelingen voor patiënten met slaap apneu. Doel van deze CPAP behandeling is om te zorgen dat de ademhalingswegen toegankelijk blijven zodat de CPAP gebruiker gedurende zijn slaap kan blijven doorademen.

Voordat hij opgenomen wordt voor een operatie of voor een behandeling op een chirurgisch polikliniek moet de patiënt zijn chirurg op de hoogte stellen dat hij slaap apneu heeft en dat hij de anastesist moet spreken over zijn conditie. Hij moet de anastesist uitleggen wat zijn druk is. Zijn familieleden, verplegend personeel moeten op de hoogte zijn dat hij slaap apneu heeft en zij moeten uitleg krijgen hoe de CPAP machine functioneert voor het geval hij het niet kan bedienen. Zij moeten weten wat het belang is van de CPAP therapie. Hij moet informeren wat het ziekenhuis beleid is voor slaapapneu patiënten. Hijmoet zorgen dat zijn machine schoon is: schoon slang, filters en mask.

SEHOS heeft o.a. aangegeven dat zij de Berlin Questionnnaire en de Epworth sleepiness scale in de toekomst (?) gaan gebruiken bij preoperatieve screening, door het gebruik van zo’n questionnaire kunnen zij nagaan wie moglijk slaap apneu heeft. De patiënten mogen hun CPAP machine gebruiken tijdens hun poliklinische behandeling, maar moeten het zelf kunnen bedienen. (SAAC: in sommige gevallen is dit niet mogelijk). http://www.alegent.com/documents/Sleep_eval.pdf

Advent kliniek heeft op dit moment de faciliteiten niet om een apneu patiënt adequaat te behandelen als de patiënt moet worden geopereerd zal Adventkliniek de patiënt door verwijzen naar een ander ziekenhuis. In de toekomst zal Advent ziekenhuis ook een questionnaire gaan gebruiken voor slaap apneu.

Taamskliniek geeft aan dat hun ademalings machines de nodige druk kunnen geven. Voor het gebruik van CPAP tijdens een operatie moet men de anastesist raadplegen.

SAAC moet concluderen dat alle 3 ziekenhuizen hun beleid voor wat betreft slaap apneu patiënten moet optimaliseren. Vooral pre-operatieve screening is erg belangrijk . Narcose kan de conditie van een persoon met slaap apneu verergeren en als men van te voren weet dat iemand slaap apneu heeft kan men rekening houden met deze conditie.

Tijdens de presentatie werden de volgende vragen vragen gesteld:

  • Of Curaçao behoefte heeft aan meerdere slaapcentra. Dit is afhankelijk van de capaciteit van zo’n slaapcentrum.
  • Een medische alert kaart zou ideaal zijn: sinds juni 2011 heeft SAAC een medisch alert kaart. Op deze kaart wordt aangegeven dat men slaap apneu heeft en dat men CPAP therapie nodig heeft als men slaapt of bewusteloos is. Men kan op de kaart aankruisen wat voor machine men gebruikt : CPAP /Bilevel/APAP ; de druk die de machine gebruikt, medicaties, andere condities en allergies noteren. SAAC zal later doorgeven waar deze kaarten verkrijgbaar zijn. Kosten ƒ1,- per kaart.
  • De CPAP/bilevel gebruikers willen meer informaties over hun machine: in augustus zal er een presentatie zijn datum en uur zal later bekend gemaakt worden.

In oktober zal er een presentatie zijn van dhr Edward Grandi, excutive director of American Sleep Apnea Association, volg drumi bon voor meer informatie hierover.

Voor het vergaren van fondsen verkoopt SAAC Tshirt à ƒ15,- per stuk.

No comments:

Post a Comment