Tuesday, March 29, 2011

Pers Communiqué van Sleep Apnea Association Curaçao (SAAC)

Slaap apneu: mensen houden gedurende hun slaap op met ademhalen :zij kunnen sterven gedurende hun slaap.
Op 26-3-2011 heeft SAAC een informatie ochtend georganiseerd in het auditorium van SEHOS. Inhoud van de ochtend:  Wat is slaap apneu; wat zijn de symptomen; risico’s die mensen lopen als zij geen therapie hebben; tips om beter te kunnen slapen, wat is het doel van Sleep Apnea Association Curacao (SAAC).
De deelnemers hadden de mogelijkheid om hun frustraties en zorgen te ventileren. De deelnemers waren o.a.: - personen die ook slaap apneu hebben. -Mensen die een familielid hebben waarvan zij denken dat zij slaap apneu hebben of een familielid die weigert zijn problemen te onderkennen. - Personen die al een hele tijd gediagnosticeerd zijn met slaap apneu en die nog geen therapie hebben; wat onacceptabel is want dit brengt psychologische en fysieke problemen met zich mee.
Dr. Rach, KNO arts heeft ook bijgedragen aan deze ochtend en heeft uitgelegd dat het heel belangrijk is dat er een slaapcentrum komt om slaapproblemen lokaal te analyseren. Het analyseren van slaap problemen in Colombia versus Curaçao kan een heel ander resultaat geven vanwege hoogte verschil. Mensen die naar het buitenland gaan voor het analyseren van slaapstoornissen hebben ook slechte ervaringen ze worden bestolen, verkracht;  vervoerd naar vreemde plaatsen om slaap analyse te doen.
Er zijn personen die een C-PAP machine (therapie) hebben, maar zij zijn niet bekend met wat  slaap apneu precies inhoudt. De deelnemers hebben SAAC verzocht om ook lezingen te houden over slaap apneu voor bedrijven.
SAAC heeft geconcludeerd dat er leemte bestaat voor wat betreft slaapapneu en dat SAAC een bijdrage kan leveren. Er is sinds kort een slaapcentrum op Curaçao in Taamskliniek  dat helaas nog niet operationeel is omdat zij nog steeds wachten op een vergunning. Dat centrum moet volgens SAAC zo spoedig mogelijk operationeel worden.  Mensen kunnen dan in een eigen, vertrouwde omgeving de test ondergaan. Elk persoon met sleep apnae die niet gediagnosticeerd en behandeld wordt, is een gevaar voor zich zelf en voor anderen.
Voor meer informatie kunt u ons mailen: sleepapnea.cur@gmail.com

Sunday, March 27, 2011

What is Sleep Apnea

What do you look like when you sleep with sleep apnea? Take a look how the tongue constricts air flow causing you to choke.