Wednesday, September 14, 2011

Presentaties over slaap apneu georganiseerd door Sleep Apnea Association Curaçao op 14 en 15 oktober 2011Slaapapneu is een slaapstoornis
Personen met slaapapneu krijgen ademhalingstilstand tijdens hun slaap. We spreken van slaap apneu syndroom wanneer dit meer dat 5 keer per nacht plaats vindt. (voor 10 seconde of langer) De hersenen geven een signaal om wakker te worden (dit gebeurt met een schok) en daarna gaat de persoon weer gewoon door met ademhalen. Hoe vaker dit per nacht plaats vindt hoe ernstiger de gevolgen kunnen zijn: zoals hoge bloeddruk, stroke,  hartproblemen en nog veel meer.

Waarom  lezingen over slaap apneu:
  1. Om meer bekendheid te geven aan de slaap apneu syndroom, meer kennis beter behandeling
  2. Om te kunnen discussiëren over de behandelingsmogelijkheden
  3. Meer begrip   voor personen die mogelijk slaap apneu hebben en om hen aan te sporen zich te laten onderzoeken
  4. Onbehandeld slaap apneu en of slecht behandelde slaap apneu brengt verschillende risico’s met zich mee zoals plotseling in slaap vallen tijdens het autorijden , op het werk, stroke , vergroot hart, diabetes en nog veel meer
  5. De verzekering maatschappijen moeten de personen met slaap apneu verzekeren en de therapie voor deze personen betalen
  6. De economische consequenties door arbeidsongeschiktheid

Sleep Apnea Association Curaçao nodigt u uit voor tweetal  lezingen over slaap apneu sprekers zijn drs. Gerold Rach, KNO arts en dhr. Edward Grandi, een internationale autoriteit op het gebied van slaap apneu en executive director van American Sleep Apnea  Association.

De lezingen worden gehouden in het auditorium van St. Elisabeth Hospitaal. Op 14 oktober 2011 om 19 uur voor professionals in de gezondheidzorg (zoals medici, tandartsen en verpleegkundigen) en op 15 oktober 2011 om 10 uur s’morgens voor het publiek in het algemeen.  Titel van deze lezingen is: To Sleep, Perchance to dream, to breathe. Presentaties zijn in het engels. Toegang gratis.  Aanmelding wordt aanbevolen. Tel: 6625513 Email: sleepapnea.cur@gmail.com of  mdjaoen@gmail.com

Hoofdlijnen van de presentaties :

Presentation to health care practitioner
Part 1
Sleep apnea in the context of sleep health
Overview of sleep apnea (pathophysiology)
Health consequences of untreated sleep apnea
Economic consequences of untreated sleep apnea
Part 2
How sleep apnea is diagnosed
How sleep apnea is treated (current and future)
Benefits of effective treatment - patient testimonial
Part 3
The role of the non-sleep healthcare practitioner in the management of sleep apnea
Conclusions and discussion of next steps
Presentation to the general public
Sleep apnea in the context of sleep health
What is sleep apnea - description, symptoms and risk factors, consequences
Diagnosis and Treatment
Improving adherence to therapy
Benefits of effective treatment - patient testimonial